Algemene voorwaarden

Voorinschrijving en abonnementen

AK de Smeltkroes biedt voorafgaand aan de start van een nieuw theaterseizoen de mogelijkheid om via voorinschrijving kaarten te bestellen. Trouwe bezoekers aan de voorstellingen van de Werkgroep Cabaret en Muziek ontvangen daarvoor aan het einde van elk daaraan voorafgaand seizoen een gepersonaliseerde uitnodiging. Na afloop van de hierin vermelde inschrijfperiode start de vrije kaartverkoop.

AK de Smeltkroes maakt voor ieder nieuw theaterseizoen ook de keuze of en hoe voor het betreffende seizoen abonnementen aangeboden zullen worden. Zo ja, dan krijg je voor de door de Werkgroep Cabaret en Muziek georganiseerde voorstellingen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief entreekaarten voor meerdere voorstellingen af te nemen. De korting bedraagt 5% op de entreeprijs bij de gelijktijdige afname van (steeds een zelfde aantal) entreekaarten voor tenminste 3 verschillende voorstellingen, en 10% bij tenminste 5 verschillende voorstellingen. Bij afname van aanvullende entreekaarten voor de in een abonnement vallende voorstellingen is de korting niet van toepassing. Dit kan ook het geval zijn voor speciale voorstellingen; in dat geval wordt dit duidelijk vermeld bij de informatie over betreffende voorstelling.

Een abonnement kun je bestellen via de site, of door voorinschrijving vóór de hierbij vermelde uiterste inleverdatum. In beide gevallen is daarop de korting op de hierboven genoemde toegangsprijs van toepassing. De manier van toewijzing van kaarten of plaatsen ná de periode van voorinschrijving is identiek aan die van de losse kaartverkoop (zie voor aanvullende info ook “Toewijzing van plaatsen” en “Voorstelling uitverkocht?”).

 

Losse kaartverkoop

Vanzelfsprekend zijn na de voorinschrijving voor iedere voorstelling en zolang de voorraad strekt, losse entreekaarten verkrijgbaar. Deze zijn online verkrijgbaar of door een mailbericht te sturen naar reserveringen@akdesmeltkroes.nl. Indien je op de dag van de voorstelling zelf nog één of meer entreekaarten wilt reserveren, kan dat alleen online. Losse entreekaarten zijn tot slot verkrijgbaar aan de kassa van AK de Smeltkroes vanaf ± één uur voorafgaand aan de voorstelling.

 

Betalingen

Online bestelling van entreekaarten en/of abonnementen geschiedt op basis van vooruitbetaling via iDEAL (NL) of Bancontact (BE). Bestellingen die wij op andere wijze ontvangen worden betaald:

  • door het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL33 RABO 0130 721 220 (BIC code RABONL2U) ten name van Stichting Aktiviteitenkommissie De Smeltkroes, of
  • door het verschuldigde bedrag contant te voldoen aan de kassa van AK de Smeltkroes vóór aanvang van de (eerste) voorstelling; betalen met PIN is mogelijk.

AK de Smeltkroes Theaterbonnen kunnen als betaalmiddel gebruikt worden in combinatie met een contante betaling van het restbedrag, of door ingave van de verstrekte kortingscode tijdens het online bestelproces. Andere cadeaukaarten of -bonnen kunnen helaas niet verzilverd worden.

 

Toewijzing van plaatsen

In veruit de meeste gevallen worden voorafgaand aan de voorstelling rij- en stoelnummers toegewezen. De toewijzing geschiedt op basis van de volgorde waarin de bestellingen worden ontvangen. Daarbij geldt dat abonnementsaanvragen die tijdens de voorinschrijving worden ontvangen, voorrang krijgen boven aanvragen voor nieuwe abonnementen en losse kaartverkoop.  

Je kunt eventuele voorkeuren voor bepaalde zitplaatsen kenbaar maken bij je aanvraag; wij doen in dat geval ons uiterste best om aan je wensen gehoor te geven, maar je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

Voorstelling uitverkocht?

Als het aantal aanvragen voor een voorstelling het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, worden de beschikbare plaatsen toegewezen volgens onderstaande volgorde:

- als er in het betreffende seizoen abonnementen worden aangeboden;

  • eerst aan abonnementhouders (op volgorde van binnenkomst van de aanvraag), voor zover het abonnement is aangeschaft tijdens de voorinschrijving en de betreffende voorstelling binnen het abonnement valt;
  • dan aan abonnementhouders (op volgorde van binnenkomst van de aanvraag), voor zover het abonnement is aangeschaft tijdens de voorinschrijving en de betreffende voorstelling buiten het abonnement valt;
  • hierna aan nieuwe abonnementhouders en via losse kaartverkoop op volgorde van aanvragen.

- als er in het betreffende seizoen géén abonnementen worden aangeboden;

  • via losse kaartverkoop op volgorde van aanvragen.

Als een voorstelling vóór de speeldatum is uitverkocht, nemen wij - als je dat wilt - je naam en adresgegevens op voor een wachtlijst. Zo kunnen wij je bereiken indien er alsnog plaatsen vrijkomen. Op volgorde van registratiedatum en -tijd nemen wij contact met je op zodra dit het geval is, je kunt dan beslissen om al dan niet entreekaart(en) aan te schaffen.

 

Annulering van een voorstelling

Het kan voorkomen dat een voorstelling door overmacht onzerzijds op de oorspronkelijke geplande datum geen doorgang kan vinden, bijv. door ziekte van de artiest. Wij brengen je in dat geval rechtstreeks op de hoogte op basis van de reserveringsgegevens die wij van je hebben ontvangen. Er zijn in dat geval twee opties:

  • er volgt een nieuwe speeldatum; je kaartje blijft in dit geval automatisch geldig voor de nieuwe datum;
  • er volgt géén nieuwe speeldatum, de voorstelling wordt geannuleerd; in dat geval ontvang je je geld terug.

Indien je binnen veertien dagen na bekendmaking van de nieuwe speeldatum te kennen geeft verhinderd te zijn, dan ontvang je een Theaterbon ter waarde van het door jou voor de voorstelling betaalde bedrag. Geef je later te kennen verhinderd te zijn, dan geldt hetgeen hierna is bepaald bij “Verhinderd”.

 

Verhinderd

Ben je onverhoopt verhinderd om een door jou gereserveerde en betaalde voorstelling bij te wonen? Tot één week (7 dagen) voor aanvang van de voorstelling kun je annuleren:

  • als je nog géén entreekaarten in je bezit hebt, volstaat een mailbericht naar reserveringen@akdesmeltkroes.nl met je reserveringsgegevens en het aantal plaatsen waarvoor je de reservering annuleert. Je ontvangt per post een AK de Smeltkroes Theaterbon met de waarde van de geannuleerde reservering minus een vergoeding voor de verwerkingskosten van € 2,50 per geannuleerde plaats;
  • als je de entreekaarten wél in je bezit hebt, lever je deze in bij de Werkgroep Cabaret en Muziek, p/a Irmgard van Seggelen, Moonslaan 5c, 6026 EG Maarheeze. Vermeld hierbij je naam en adresgegevens, wij sturen je per post een AK de Smeltkroes Theaterbon met de waarde van de geannuleerde reservering minus een vergoeding voor de verwerkingskosten van € 2,50 per geannuleerde kaart.

Annulering is na het verstrijken van deze termijn helaas niet meer mogelijk. Wij wijzen je er echter graag op dat uitgereikte entreekaarten niet op naam zijn gesteld, en dus gebruikt mogen worden door andere belangstellenden.